Binnenlands Bestuur (t/m 2011)

Onderwerpen in het nieuws diep ik verder uit aan de hand van uitgebreide reportages, waar u hier drie voorbeelden van ziet. Mijn werkwijze: grondige studie vooraf van het beschikbare materiaal op papier (rapporten, adviezen, plannen van aanpak, besluiten). Daarna interviews met de verantwoordelijke beleidsmakers (over de theoretische werkelijkheid) èn de uitvoerders en direct betrokkenen (hoe pakken de plannen uit in de praktijk?)

  • AANPAK OVERLASTGEVENDE MULTIPROBLEEMGEZINNEN

Amsterdam werkt sinds enkele jaren met de ‘OMPG’-aanpak: overlastgevende multiprobleemgezinnen krijgen een gezinsmanager toegewezen die de touwtjes in handen neemt bij de hulpverlening. Zo’n gezinsmanager werd twee weken gevolgd in haar dagelijkse werk.

Reportage ‘Puinruimen in probleemgezinnen’.

  • MAROKKAANSE PROBLEEMJONGEREN IN HELMOND

Helmond krijgt als een van de ‘Marokkanengemeenten’ extra geld voor de aanpak van Marokkaanse probleemjongeren. Met dat geld wordt onder meer het project ‘Shouf Kedemk’ gefinancierd, waarbij ex-gedetineerden worden aangesteld als straatcoach. Een succesverhaal volgens de gemeente, maar de bewoners denken er anders over. Na de reportage in Binnenlands Bestuur togen cameraploegen en andere journalisten naar de Brabantse gemeente en raakten de problemen landelijk bekend.

Reportage ‘Brug naar jonge raddraaiers’.

  • MULTI-ETNISCHE JEUGDPROBLEMATIEK IN ROERMOND

In Roermond is het beeld precies andersom: de gemeente wilde zelf graag ‘Marokkanengemeente’ worden maar kreeg geen subsidie. De forse jeugdoverlast in de Limburgse gemeente is zeer divers van karakter en zeker niet alleen toe te schrijven aan de Marokkaanse jongeren. De gemeente zoekt naar de juiste aanpak.

Reportage ‘Donkere jongens met capuchons’