Eigen nieuws

Op deze pagina publiceer ik binnenkort nieuwsberichten die ik zelf schrijf op basis van zelfstandig opgestarte Wob-procedures, dus niet in opdracht van een redactie. Overname staat eenieder vrij, mits met bronvermelding (‘onderzoeksjournalist Sjors van Beek’).

Redacties die een uitgebreider verhaal wensen, of inzage in de onderliggende documenten, kunnen contact met mij leggen. In overleg komen we daarvoor dan een tarief overeen, waarna het (vervolg-)artikel exclusief is voorbehouden aan de opdrachtgever. Het eerste bericht waar iedereen vrij uit kan putten verdwijnt op dat moment dan ook van deze site.

Vervolg-publicaties in andere media en onderzoeken die ik in opdracht heb verricht, plaats ik onder het kopje ‘Overig & contact > overig werk’. Dit gebeurt echter pas nadat de opdrachtgever zelf heeft gepubliceerd en dus de primeur heeft gehad.

Deze site functioneert hiermee als een onafhankelijk podium waar ik de vruchten van mijn zelfstandig onderzoekswerk naar eigen inzicht wereldkundig kan maken. Het doel is tweeledig: ik wil de overheid kritisch volgen op de thema’s die ik zelf kies; daarnaast wil ik op deze manier een naam opbouwen als onderzoeksjournalist en zo, uiteraard, ook nieuwe opdrachten voor onderzoek verwerven.