Lopende Wob-procedures

Hier geef ik inzage in de Wob-verzoeken die ik op eigen initiatief heb ingediend.

Belangstellende media kunnen contact met mij leggen om een lopend Wob-verzoek exclusief voor eigen publicatie over te nemen. Dat kan door middel van overdracht van de documenten, of door mij opdracht te geven er een verhaal over te maken.

Zodra daarover een afspraak is, verdwijnt de vermelding op deze pagina, of ik vermeld – als de opdrachtgever dat wenst – het medium dat het Wob-verzoek heeft overgenomen.

Heeft zich geen belangstellende gemeld als de Wob-procedure is afgerond en de gevraagde documenten zijn verkregen, dan publiceer ik op eigen initiatief op deze site. Voor de spelregels in dat geval zie ‘Werkwijze > actuele nieuwsberichten’.

WOB1: Verkennend onderzoek van de FIOD naar fraude op de islamitische basisschool in Roermond/Helmond (download Word-document)

WOB2: Evaluatie van speciale aanpak voor overlastgevende gezinnen in Utrecht (download Word-document)

WOB3: Onderzoek van het Regionaal College in Utrecht naar discriminatie, polarisatie en radicalisering (download Word-document)

WOB4: Cijfers over ontslagen, berispingen en schorsingen van gevangenispersoneel (download Word-document)