Freelance (2011-2016)

REPORTAGE-SERIE ‘DE VERZORGINGSSTAAT’ (Groene Amsterdammer). Voor weekblad De Groene Amsterdammer schreef ik een serie artikelen over ‘de werking van de verzorgingsstaat’, waarbij ik werkte volgens een vast format. Telkens liep ik één week mee op de werkvloer van een instelling of instantie en deed verslag van mijn bevindingen in een grote reportage. 1. Sociale dienst (Venlo) 2. Thuiszorg (Haarlem) 3. Leerplicht (Utrecht) 4. Schuldhulpverlening (Doetinchem) 5. Jeugdzorg (Zwolle) 6. Verslavingszorg (Den Bosch) 7. Gezondheidscentrum/huisartsen (Almere) 8. Daklozenopvang (Gouda) 9. Basisschool (Amsterdam) 10. Wijkteam/Wmo (Leiden) 11. GGD (Zwolle). Het verhaal over de sociale dienst in Venlo is later ook verschenen als serie in Dagblad De Limburger(deel 1)(deel 2) en (deel 3). En op Sargasso.nl: (deel 1)(deel 2) en (deel 3)Op de site van de Groene Amsterdammer staat de complete serie.

VERDWAALD IN HET UWV-DOOLHOF (Volkskrant): Persoonlijk verslag van mijn ervaringen met het UWV (deel 1), (deel 2) en (deel 3). Het artikel maakte enorm veel los, er kwamen zeer veel reacties en het UWV en het ministerie ondernamen meteen actie om iets aan de misstand te doen. Voor de Groene Amsterdammer maakte ik een vervolgverhaal. De publicaties leidden tot diverse mediaoptredens, onder meer bij tv-programma ‘Hollandse Zaken’.

FRAUDE MET JOODSE GELDEN (Volkskrant). Een uitgebreid onderzoek naar fraude met Joodse restitutiegelden, de zogeheten ‘Maror-gelden’. Voorpagina: (nieuws), reportage: (deel 1), (deel 2) en (deel 3). Ook in het NIW (Nieuw Israëlietisch Weekblad) artikelen over de zaak: (deel 1) en (deel 2).

CORRUPTE AGENT (Volkskrant). Was de Tilburgse politieman Suat Yenice corrupt, zoals korpsleiding en Openbaar Ministerie beweren? Of is hij ‘er ingeluisd’, zoals hij zelf zegt? Yenice deed aangifte tegen de opsporingsinstanties. Een reconstructie.

HET MIKWE VAN VENLO (NIW en Dagblad De Limburger). De vondst van een middeleeuwse kelder in Venlo in 2004 werd onmiddellijk bestempeld tot ‘mikwe’, een Joods ritueel badhuis. De geschiedenis van Joods Nederland moest worden herschreven, aan het Limburgs Museum werd een speciale vleugel aangebouwd om de unieke vondst te bewaren.Ernstige twijfels van archeologen of er wel sprake was van een Joods bouwwerk werden vanaf het begin echter weggemoffeld. Mijn onderzoek bracht aan het licht dat de plaatselijke archeoloog wetenschappelijke fraude had gepleegd. De kwestie werd belicht in een serie artikelen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) en Dagblad De Limburger. Het leidde tot veel politieke beroering in Venlo. De plaatselijke Rekenkamer bevestigde de conclusies van het journalistieke onderzoek. De stadsarcheoloog werd ernstig berispt.

WERELDMUSEUM ROTTERDAM (Groene Amsterdammer): In ‘Topstukken in de ramsj’ en een vervolg daarop wordt de neergang geschetst van het Wereldmuseum in Rotterdam, dat een deel van de collectie wilde verkopen om de exploitatie rond te krijgen. De artikelenreeks leidde uiteindelijk tot het vertrek van de directeur.

BURGEMEESTER EN COFFEESHOP (Vrij Nederland): De Helmondse burgemeester Fons Jacobs, die werd beveiligd na een granaataanslag op een coffeeshop, bleek zelf verdachte in een corruptie-onderzoek door de Rijksrecherche.

BETRAPT IN DE BAJES (Elsevier): ELSEVIER DJI(volgt)

SCHADE VERHALEN NA EEN MISDRIJF (De Limburger): Na de diefstal van mijn auto heb ik geprobeerd de schade te verhalen op de dader. Een hopeloze onderneming. Reportage in De Limburger (23 maart 2013): ‘De dader heeft het niet gedaan’