WOB

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

In de loop der jaren heb ik me ontwikkeld tot specialist Wet openbaarheid van bestuur. Ik maak er vaak gebruik van tijdens mijn onderzoeken. Als freelancer adviseerde ik diverse media over Wob-verzoeken. Ook gaf ik (gast)lessen aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg, de Hogeschool Utrecht en de Christelijke Hogeschool Ede.

In de loop der jaren heb ik honderden Wob-verzoeken ingediend, inclusief de bezwaarprocedures, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Bij De Limburger begeleid ik veel collega’s bij het naar boven halen van documenten.

Ik ben lid van de Wob-groep van de VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten).

Hieronder enkele verhalen die (mede) door de Wob tot stand zijn gekomen: